Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Karwij

Gewas: karwij

Op Kennisakker.nl is informatie zo goed mogelijk toegewezen aan gewassen en thema's.

Hieronder ziet u alle informatie over karwij weergegeven. Via de tabs kunt u kiezen voor alleen tips, artikelen, onderzoeken, enz.

Verbetering van de zaadvorming van karwij

Hoe kan de zaadopbrengst van karwij worden verhoogd en de opbrengstzekerheid worden verbeterd?
Uit dit onderzoek blijkt dat de toepassing van de groeiregulator Moddus (vroeg, maar vooral in een laat stadium) en een bespuiting met MCPP/MCPA (in de zaadvullingsfase) de zaadopbrengst niet ten goede komen.

Olie- en carvonproductie van winterkarwij bij schermen- en zaadoogst

De afgelopen jaren is bij PAV-proeven in dille, zomer- en winterkarwij gebleken dat oogst en destillatie van de zaadschermen, juist voor de volledige rijping van het zaad, resulteert in een (tot 40%) hogere olieopbrengst in vergelijking met destillatie van het rijpe zaad geoogst met de maaidorser. Omdat voor een snelle directe verwerking (destillatie) van de aanzienlijke, en bederfelijke schermenmassa een grote verwerkingscapaciteit nodig is, is gekeken of het mogelijk is dit oogstproduct tijdelijk te conserveren. Met acceptatie van verliezen bleek dit het geval.

Teelthandleiding karwij

In de teelthandleiding karwij vind u informatie over de teelt, oogst en bewaring van karwij.

Teelthandleiding karwij - teeltvoorwaarden

Dit deel van de teelthandleiding karwij gaat in op de teeltvoorwaarden.

Teelthandleiding karwij - rassen

Dit deel van de teelthandleiding karwij gaat in op de rassenkeuze bij karwij.

Teelthandleiding karwij - zaaien

Dit deel van de teelthandleiding karwij gaat in op het zaaien van karwij.

Teelthandleiding karwij - bemesting

Dit deel van de teelthandleiding karwij gaat in op de bemesting van karwij.

Teelthandleiding karwij - onkruidbestrijding

Dit deel van de teelthandleiding karwij gaat in op de onkruidbestrijding in karwij.

Voor de bestrijding van onkruiden in karwij zijn betrekkelijk weinig chemische middelen toegelaten of mogelijk. Vooral bij een graangewas als dekvrucht kunnen problemen ontstaan. Over mechanische onkruidbestrijding in winter- en zomerkarwij en chemische onkruidbestrijding in zomerkarwij zijn ...

Teelthandleiding karwij - ziekten en plagen

Dit deel van de teelthandleiding karwij gaat in op de bestrijding van ziekten en plagen in karwij.

Karwij telt betrekkelijk weinig dierlijke belagers: de rupsjes van het karwijmotje, de wollige karwijluis, de made van de wortelvlieg en soms wat bladluizen. Een belangrijke plantaardige parasiet is de schimmel Sclerotinia sclerotiorum of 'rattekeutelziekte'. Ook de ...

Teelthandleiding karwij - oogst en bewaring

Dit deel van de teelthandleiding karwij gaat in op de oogst en bewaring van karwij.

Bij de oogst van karwij spelen de volgende aspecten een rol: vastzadigheid, oogstmethode, oogsttijdstip en afstelling maaidorser. Karwij is een produkt dat vele jaren goed bewaard kan worden.

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Karwij