Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Gerst

Beheersing aarfusarium en bladvlekkenziekte in zomergerst

Aarfusarium leidt tot kwaliteitsverlies in graangewassen. Aarfusarium in granen wordt veroorzaakt door verschillende ziekteverwekkers van het geslacht Fusarium: De belangrijkste veroorzaker van aarfusarium is F. graminearum. De schimmel infecteert de aar tijdens de bloeiperiode, onder vochtige omstandigheden. Is het tijdens de bloei droog dan is er weinig kans op Fusarium. Is het tijdens en voor de bloei nat dan vergroot dat de kans op aarfusarium.

Rassenbulletin zomergerst

In het rassenbulletin zomergerst vindt u de meest actuele informatie over eigenschappen en opbrengsten van zomergerstrassen.

Groeiregulatie en mangaan in zomergerst

De eerste percelen zomergerst zijn ook al in het stadium om de groeiregulatie toe te passen. Het advies in zomergerst is om standaard Moddus in te zetten. De plant wordt steviger en krijgt een beter wortelgestel. Gebruik 0,4-0,6 ltr Moddus per ha. Gebruik op zandgrond standaard mangaan, gerst is namelijk zeer mangaangevoelig.

Stikstofgift en afrijpingsziekte in wintergerst

De wintergerst staat in het vlagblad en de aar breekt langzaam uit. Indien de laatste stikstofgift nog niet gegeven is, is dit het moment om deze gift zo spoedig mogelijk uit te voeren.
Tevens kunt u de wintergerst behandelen tegen afrijpingsziekten. Deze bespuiting kunt u uitvoeren met bijvoorbeeld 1 ltr. Venture, 0,6-1 ltr Aviator/Skyway Xpro of 1,5 ltr Bontima.

Onkruidbestrijding wintergerst

Bij wintergerst is grassenbestrijding in het voorjaar mogelijk met Axial 50 (0,9 -1,2 ltr/ha, laagste dosering Axial bij windhalm). Axial 50 werkt onvoldoende op straatgras. Axial niet mengen met andere producten, aangezien de grassenwerking dan kan tegenvallen. Axial heeft alleen grassenwerking. Voer de grassenbestrijding op kleine grassen uit.

N-gift wintertarwe en wintergerst

Ondanks het natte najaar 2012 is de stand van de wintergranen over het algemeen goed te noemen, op enkele hoeken na, waar water bij elkaar gelopen is en het wintergraan gestikt is.

Rassenbulletin zomergerst 2013

Het nieuwe rassenbulletin zomergerst geeft een overzicht van de meest actuele gegevens over opbrengsten en eigenschappen van zomergerstrassen.

Ziekteontwikkeling in zomergranen

Door de hoge temperaturen van de laatste dagen worden in de zomergerst bladvlekken en netvlekken zichtbaar. Hebt u samen met de onkruidbestrijding nog niets tegen ziekte gespoten, controleer dan uw percelen op bladvlekken en/of netvlekken. Treft u blad- of netvlekken aan, voer dan een bespuiting uit met 0,6 ltr Aviator of 0,6 ltr Skyway of 0,75 ltr Fandango of 0.75 Venture.

Bedrijfsinventarisatie van schade en extra kosten van ganzenvraat in granen en graszaad

Faunaschade is in de akkerbouw een groot probleem en volgens de praktijk wordt faunaschade niet altijd of maar gedeeltelijk vergoed. Op verzoek van het Productschap Akkerbouw is daarom in 2010 en 2011 op bedrijfsniveau een inventarisatie van de faunaschade door ganzen (en dan vooral de vervolgschade) uitgevoerd.

In 2010 en 2011 trad er op 9 van de 15 aangemelde percelen daadwerkelijk schade door overzomerende ganzen op, waardoor een groot verschil in opbrengst ontstond. Andere percelen met zichtbare beginschade gaven weinig opbrengstreductie; de periode waarin schade optreedt is erg belangrijk. Ook zat er een groot verschil in de opbrengsten van het stro. Stro is voor veel bedrijven ook een belangrijke bron van inkomsten.
De kosten die nodig zijn voor het verjagen van de ganzen bleken uiteen te lopen van ca. € 1.000 tot € 8.000 per perceel. Vooral de tijd die men bezig is met het verjagen ligt vele malen hoger dan vaak wordt ingeschat.

Wintergerst - halmversteviging en ziektes

Zodra de eerste stengelknoop zichtbaar is, kunt u een groeiregulatie uitvoeren met 0,5-0,8 ltr Moddus/ha of 0,75 - 1 ltr Medax Top + 0,75 -1 kg Turbo/ha. Gerst wordt in één keer kort gespoten.

Rassenbulletin zomergerst 2012

Het nieuwe rassenbulletin zomergerst geeft een overzicht van de meest actuele gegevens over opbrengsten en eigenschappen van zomergerstrassen.

Gewas: gerst

Op Kennisakker.nl is informatie zo goed mogelijk toegewezen aan gewassen en thema's.

Hieronder ziet u alle informatie over gerst weergegeven. Via de tabs kunt u kiezen voor alleen tips, artikelen, onderzoeken, enz.

Onkruidbestrijding zomergranen

Zomergranen zijn al flink ontwikkeld. Hoog tijd voor het uitvoeren van een onkruidbestrijding.

In zomergranen is grassenbestrijding meestal niet nodig. Onkruidbestrijding uitvoeren bij een RV hoger dan 60%. Afhankelijk van het onkruidassortiment kan de volgende keuze gemaakt worden:

Halmversteviging van wintergerst

De wintergerst groeit sterk. Zodra de eerste stengelknoop zichtbaar is, kunt u een groeiregulatie uitvoeren met 0,5-0,8 ltr Moddus of 0,75 - 1 ltr Medax Top + 0,75 -1 kg Turbo. Gerst wordt in 1 keer kort gespoten. Komt er op moment van kortspuiten een aantasting met blad- of netvlekkenziekte voor, overweeg dan een gecombineerde bespuiting met bijvoorbeeld 0,75 ltr Fandango of 1 ltr Venture.

Zomertarwe of zomergerst zaaien?

De tijd van wintertarwe zaaien is nu definitief voorbij. Vanaf nu zal een keuze gemaakt moeten worden tussen zomertarwe of zomergerst. Voor welk zomergraan kiest u?

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Gerst