Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Cichorei

Rassenbulletin Cichorei 2018

De nieuwste resultaten van het rassenonderzoek cichorei zijn bekend. In het Rassenbulletin Cichorei 2018 staan de rassen die worden aanbevolen en de rassen die nog in onderzoek zijn. Er is één nieuw ras opgenomen op de Aanbevelende Rassenlijst: Barite. Dit ras heeft een specifieke tolerantie tegen sulfonyl-urea herbiciden die in cichorei zijn toegelaten.

Rassenbulletin Cichorei 2017

De nieuwste resultaten van het rassenonderzoek cichorei zijn bekend. In het Rassenbulletin Cichorei 2017 staan de rassen die worden aanbevolen en de rassen die nog in onderzoek zijn. Er zijn geen nieuwe rassen genomen in de rassenlijst. De onderzoekresultaten van 2016 hebben er wel toe geleid dat de waardering van rassen is aangepast, m.n. bij de schieterresistentie en bij de financiële opbrengst.

Klik voor meer informatie op Rassenbulletin Cichorei 2017

Rassenbulletin cichorei

In het rassenbulletin cichorei vindt u de meest actuele informatie over eigenschappen en opbrengsten van cichoreirassen.

Rassenbulletin Cichorei

De nieuwste resultaten van het rassenonderzoek cichorei zijn bekend. In het Rassenbulletin Cichorei 2016 staan de rassen die worden aanbevolen en de rassen die nog in onderzoek zijn. De rassen Larigot, Goldine en Benulite zijn als nieuwe rassen opgenomen in de rassenlijst.

Rassenbulletin Cichorei

De nieuwste resultaten van het rassenonderzoek cichorei zijn bekend. In het Rassenbulletin Cichorei 2015 staan de rassen die worden aanbevolen en de rassen die nog in onderzoek zijn. Het ras Maestoso is als nieuw ras opgenomen in de rassenlijst. Het ras heeft een hoge wortelopbrengst en een bovengemiddeld inulinegehalte.

Rassenbulletin Cichorei 2014

De nieuwste resultaten van het rassenonderzoek cichorei zijn bekend. In het Rassenbulletin Cichorei 2014 staan de rassen die worden aanbevolen en de rassen die nog in onderzoek zijn. Er zijn twee nieuwe rassen opgenomen in de rassenlijst: Selenite en Saponite. Selenite heeft een hoge wortelopbrengst en een gemiddeld inulinegehalte.

Nieuw rassenbulletin cichorei

De nieuwste resultaten van het rassenonderzoek cichorei zijn bekend. In het Rassenbulletin Cichorei 2013 staan de rassen die worden aanbevolen en de rassen die nog in onderzoek zijn. Er is een nieuw ras opgenomen in de rassenlijst: Fugato.

Vervroeging van de beginontwikkeling van cichorei

In de praktijk blijkt de voorjaarsontwikkeling van cichorei vaak erg tegen te vallen. Verbetering van de voorjaarsontwikkeling kan een mogelijkheid zijn om de opbrengst te verhogen. Met name voor de percelen die vroeg geleverd worden is het interessant om door middel van een vroege ontwikkeling in het voorjaar de opbrengst te verhogen.
In de jaren 2009 t/m 2011 is daarom onderzoek gedaan naar de effecten van vroeg zaaien, geprimed zaad, rijafstand, plantaantal en watertoediening bij zaaien.

Uit dit onderzoek is gebleken dat vroeger zaaien een opbrengstverhoging van 7% per twee weken gaf, uitgaande van niet vroeger zaaien dan 25 maart en een goed schieterresistent ras. Geprimed zaad gaf een vervroeging van de opkomst met 4 dagen, een verhoging van het plantaantal met 14% en een verhoging van de inuline-opbrengst met gemiddeld 1,9%. De invloed van rijafstand en plantaantal was minder groot. Water geven in de zaaivoor bleek niet goed mogelijk te zijn. Water geven achter het aandrukwiel was wel mogelijk, maar de praktische nadelen van deze manier van water geven waren dusdanig groot dat volvelds beregenen na zaaien met een beregeningsinstallatie meer voor de hand ligt.

Onkruidbestrijding cichorei

Percelen waarbij de cichorei nog niet boven staat is het heel belangrijk om de mogelijkheid van afbranden met glyfosaat te benutten! Vanaf opkomst van de cichorei kunt u een combinatie van 0,5-0,6 ltr. Chloor-ipc + 0,3-0,5 ltr Legurame inzetten. Zijn grassen geen probleem dan kan Legurame vervangen worden door een uitvloeier.

pH in orde?

Voor een aantal gewassen, zoals bieten, conserventeelten, cichorei en mais is voor een goede structuur een goede pH vereist. Op zand de streef pH 5,7. Voor Löss bij een lutum van < 10 is de streef pH 6,3 / bij lutum > 10 is het 6,6. Op rivierklei < 8% lutum pH van 6,0 / tussen 8 en 12 % lutum een pH van 6,2 en >12 % lutum een pH van 6,4.

Gewas: cichorei

Op Kennisakker.nl is informatie zo goed mogelijk toegewezen aan gewassen en thema's.

Hieronder ziet u alle informatie over cichorei weergegeven. Via de tabs kunt u kiezen voor alleen tips, artikelen, onderzoeken, enz.

Onkruidbestrijding cichorei

De opkomst van de cichorei kan zeer snel verlopen. Soms zijn een week na zaai al de eerste plantjes te vinden. Wanneer het zaaibed al langer klaar ligt is het dus zaak om al direct bij kieming van de cichorei met Roundup af te branden. Vanaf opkomst van de cichorei kunt u een combinatie van 0,5 ltr Chloor-ipc + 0,5 ltr Legurame inzetten.

Onkruidbestrijding cichorei

De opkomst van de cichorei kan zeer snel verlopen. Soms zijn een week na zaai al de eerste plantjes te vinden. Wanneer het zaaibed al langer klaarligt, is het dus zaak om al direct bij kieming van de cichorei met Roundup af te branden. Vanaf opkomst van de cichorei kunt u een combinatie van 0,5-0,6 ltr Chloor-ipc + 0,5 ltr Legurame per ha inzetten.

Onkruidbestrijding cichorei voor opkomst

Het merendeel van de cichorei zal snel na zaai boven staan. Als er al onkruid gekiemd is, kunt u tot 2 dagen voor opkomst spuiten met glyfosaat. De grond mag dan niet gebroken zijn. Kort na zaai kunt u het beste volvelds spuiten met maximaal 2 kg Kerb plus 2 ltr Legurame per ha. Eventueel kan hier nog 1 tot 1,5 ltr chloorprofam aan worden toegevoegd.

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Cichorei