Secondary menu

Behandeling uitgangsmateriaal tegen stengelaaltjes

- Effect warmwaterbehandeling en CATT bij eerstejaars plantuien -
16/01/2014 - J. Wander, D. Volker, M. v. Lieshout - DLV Plant, WUR Farming, Koel en Vriesopslag van Acht

Aanleiding

Stengelaaltjes zijn een groot en toenemend probleem in diverse gewassen. Vooral uien kunnen zeer zware schade oplopen. Eerstejaars plantuitjes moeten daarom op stengelaaltjes vrije grond geteeld worden en mogen niet besmet zijn met stengelaaltjes. Ondanks de officiële quarantaine maatregelen komt het toch voor dat gewassen tweedejaars plantuien besmet blijken te zijn met stengelaaltjes. Het kan daarom nuttig zijn om het plantgoed te behandelen tegen stengelaaltjes. Bij een effectieve methode zal dit leiden tot een betere beheersing van de problematiek.

Doel

In dit project is van twee methoden - warmwaterbehandeling en CATT (controlled atmosphere temperature treatment) – nagegaan wat de effectiviteit is voor de bestrijding van stengelaaltjes op eerstejaars plantuitjes.
Uit andere onderzoeksprojecten is gebleken dat de voorbehandeling bij warmwaterbehandeling een essentieel onderdeel is. Door bevochtiging worden de ingedroogde stengelaaltjes “gewekt” waardoor ze gevoeliger worden voor de verdere behandeling. Door warmte tijdens de voorbehandeling is het plantmateriaal beter bestand voor de hoge temperatuur tijdens de verdere behandeling.

Aanpak

Voor dit project is een partij eerstejaars plantuitjes geteeld op een besmet perceel. Met de besmette partij werd het effect van de behandelingsmethoden, de instelling van de behandelingsmethode en van de voorbehandeling nagegaan. Bij de warmwaterbehandeling werd de temperatuur van het water en de behandelingsduur gevarieerd. Bij de CATT methode werd gevarieerd met de behandelingstemperatuur en met het CO2-gehalte. Bij de warmwaterbehandeling werd als voorbehandeling gekozen voor één week warm zetten bij 30 ºC en daarna 24 uur dompelen  in water van 22 ºC. Bij de CATT behandeling werd als voorbehandeling gekozen voor 6,5 dagen warm zetten bij 30 ºC, eerst bij een RV van 50% en de laatse1,5 dag bij een RV van 100%.

Resultaat

Gebleken is dat bij de warmwaterbehandeling de voorbehandeling (geen effect had op de mate van besmetting van de plantuitjes met stengelaaltjes maar de iets andere voorbehandeling bij de CATT gaf een sterke verlaging van de mate van besmetting.
Bij de warmwaterbehandeling in combinatie met de voorbehandeling werd vanaf 43 ºC een vrij goede effectiviteit bereikt van bijna 99%. Bij de CATT behandeling werd bij 43 ºC in combinatie met de voorbehandeling een uitstekende effectiviteit verkregen van 99,8%.

Toepasbaarheid

Het project kon niet vervolgd worden met nagaan welk effect de behandelingen hebben op de uitgroei van het plantgoed als tweedejaars plantuien. Ook is het van belang om te weten of de bereikte lage besmettingsniveaus van het plantgoed voldoende laag zijn om verschijnselen van aantasting en ontstaan van besmetting van de bodem te voorkomen. Hiervoor is meer onderzoek nodig.

Comments

Submitted by Evert Steenge (not verified) on
Jaarverslag SNUIF 1969: ik citeer Warmwaterbehandeling van partijen planuitjes bleek mogelijk zonder de kleur van de uitjes en de opbrengst van het eruit te telen gewas nadelig te beïnvloeden. Met een in maart 1969 uitgevoerde dompeling in warm water van 45° gedurende 3 uren werden stengelaaltjes afdoende bestreden. Ook de kwalitatief zwakkere partij verdroeg de behandeling. Eide citaat Dus is er geen negatieve reactie op de vervolgteelt en deze vraag hoeft dus opnieuw te worden onderzocht. Bij sjalotten precies dezelfde conclusies. Mijn vraag: waarom wordt er geen literatuurstudie gedaan? De 'oude' jaarverslagen werden ook door het toenmalig PAGV ontvangen. Dit geldt ook voor koprot (onderzoek Valthermond)! Koprot: In Boerderij.nl maakte DLV Zuidwest de volgende opmerking: het is een mysterie waar de sporen vandaan komen. Jaarverslag 1939: het advies is al het koprotte materiaal zo diep mogelijk te begraven. Toen wist men al dat uienafval het grote probleem was. De jaarverslagen zijn in mijn bezit.   Een vriendelijke groet   Evert Steenge