Secondary menu

Colofon

Fri, 29/02/2008 - 15:34 -- admin
Disclaimer
De op deze website getoonde informatie is door het Productschap Akkerbouw (PA) met zorg samengesteld. Echter voor de juistheid en volledigheid daarvan kan het productschap niet instaan. PA is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden of technische storingen.
Hoewel PA alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is zij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van deze website via internet of andere informatiedragers worden verzonden.
Verwijzingen op Kennisakker.nl naar andere sites, die niet door PA wordt onderhouden, hebben een informatieve functie. PA kan niet instaan voor het functioneren van deze sites evenals voor de inhoud, de producten en diensten die aangeboden worden. PA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor sites die niet door het PA wordt onderhouden.
De in Kennisakker.nl opgenomen inhoud, waaronder beelden, teksten en beeldmerk, zijn eigendom van PA. De inhoud van deze site mag uitsluitend gebruikt worden voor niet-commerciële en privé-doeleinden. Het is gebruikers van deze website niet toegestaan de inhoud tegen vergoeding aan derden door te sturen, of anderszins te distribueren.

Kwaliteitscriteria
Door PA is een contentplan opgesteld. Hierin worden voor de inhoud van alle informatieonderdelen van Kennisakker.nl richtlijnen, copyright en kwaliteitscriteria beschreven.
Het contentplan heeft betrekking op de wijze waarop Kennisakker.nl graag informatie door externe bronnen aangeleverd ziet, maar ook op het verwerken van informatie door de eigen redactionele organisatie.
Kennisakker.nl is een themasite die niet de ambitie heeft alle informatie aan te bieden die een agrarische ondernemer bij zijn bedrijfsvoering nodig heeft.
Kennisakker.nl biedt uitsluitend informatie, kennis en applicaties over duurzame productiemethoden in de landbouw. Daarom wordt in het contentplan ook de inhoud beschreven van de aangeboden thema‘s (domeindefinities), zodat gebruikers van Kennisakker.nl exact weten wat zij kunnen verwachten.