Secondary menu

Initiatiefnemers

Kennisakker.nl is een initiatief van:

Productschap Akkerbouw
Het Productschap Akkerbouw (PA) wil, als publiekrechtelijk orgaan voor de gehele akkerbouwketen, door middel van regelgeving en bestuur een bijdrage leveren aan de sociaal-economische ontwikkeling van de akkerbouwsector in het belang van de Nederlandse samenleving in het algemeen en in het belang van de ondernemers en werknemers in de sector in het bijzonder.
Eén van de taken van het PA is het stimuleren en begeleiden van onderzoek. Het productschap heeft in dat kader het initiatief genomen om de onderzoekskennis zo breed mogelijk te verspreiden via Kennisakker.nl.
www.productschapakkerbouw.nl


Dit is de derde versie van Kennisakker.nl. Aan de eerdere versies hebben ook de volgende organisaties meegewerkt.

AGROBIOKON
Agrobiokon was het platform van AVEBE, HPA en kennisinstellingen gericht op de innovatie van zetmeelproductieketens.
De onderzoeks- en kennisoverdrachtsprojecten van Agrobiokon hadden tot doel de opbrengst van de zetmeelaardappelteelt te verhogen en de verliezen te verminderen. Deze projecten werden uitgevoerd door PRI, PPO, DLV en HLB. Kennisakker.nl was een van de kennisoverdrachtsactiviteiten van Agrobiokon.

Stichting Duurteelt
Een aantal marktpartijen erkent het belang van duurzame landbouw, waarbij recht gedaan wordt aan drie onlosmakelijk met elkaar verbonden aspecten: het economische, het maatschappelijke en het ecologische aspect. Vanuit dit verantwoordelijkheidsbesef hebben Unilever, The Boston Consulting Group, Rabobank en Albert Heijn de Stichting Duurteelt opgericht.
De Stichting Duurteelt heeft zich ten doel gesteld het geven van toegang tot informatie en het bevorderen van de bewustwording inzake duurzame landbouw door het verschaffen van kennis aan agrarische ondernemers, hun afnemers en aan consumenten. Deze doelstelling wordt verwezenlijkt door:

  • het initiëren en onderhouden van Agriwijzer.nl waarop kennis en informatie voor iedereen vrij toegankelijk beschikbaar is;
  • aan kennisorganisaties te verzoeken gevalideerde kennis beschikbaar te stellen over productiemethoden, die bijdragen aan duurzame landbouw;
  • het opzetten van een interactief platform om discussies te stimuleren tussen agrarische ondernemers enerzijds en afnemers en consumenten anderzijds.