Secondary menu

Onderzoekswensen 2009

25/04/2008 - H.J. Greve - PA

Het Productschap Akkerbouw (PA) heeft dit voorjaar 135 onderzoekswensen voor het jaar 2009 ontvangen. Alle wensen zijn te vinden in de bijgevoegde bundel en worden de komende tijd beoordeeld door vijf regionale programmeringsgroepen en daarna door landelijke gewaswerkgroepen.
De hoog geprioriteerde wensen worden uiteindelijk, rekening houdend met de financiële ruimte, aanbesteed bij een tiental onderzoeksinstellingen.

Zie voor meer informatie over de onderzoekprogrammering de website van het PA.