Secondary menu

Kalibemesting over de vorst?

17/12/2007 - O. van Campen - DLV Plant
Wellicht zijn er de komende weken mogelijkheden voor een kalibemesting over de vorst. De voordelen van vroeg kali strooien zijn arbeidspreiding en het voorkomen van zoutschade. Zowel kali als chloor kunnen zoutschade geven. Zeker voor aardappelrassen die veel moeite hebben om een voldoende hoog owg te bereiken, is het belangrijk een chloorhoudende meststof zo vroeg mogelijk te geven. Peen bevat 3,5 kg K2O per ton product. Een winterpeengewas van 80 ton/ha voert dan gemiddeld 280 kg K2O/ha af, bij een opbrengst van 100 ton/ha is dit al 350 kg/ha. Kijk goed naar de gewassen in uw bouwplan met veel kaliafvoer. In de praktijk zien we de K-getallen soms zakken. Wanneer dus de afvoer groter is dan de minimale adviesgift, zal minimaal de afvoer/onttrekking moeten worden gegeven om daling van het K-getal te voorkomen.