Secondary menu

Sturen op bodemweerbaarheid door toediening van organische stoffen

15/03/2018 - J. Postma - WUR

Dit project (een PPS binnen de Topsector Agro & Food) richt zich op het genereren van meerwaarde voor organische reststromen door ze om te zetten in een waardevolle grondstof voor de plantaardige productie met als doel het verhogen van de bodemweerbaarheid. Organische stof is de belangrijke motor voor het bodemleven en eerder onderzoek heeft aangetoond dat bodemgezondheid en bodemweerbaarheid gestimuleerd worden door toevoeging van organische materialen. Het effect is echter afhankelijk van het type organische stof, maar is ook pathogeen en grondsoort afhankelijk. De vraag welke eigenschappen van organische stof een cruciale bijdrage leveren aan bodemweerbaarheid zal in gecombineerd veld- en labonderzoek worden beantwoord. Deze combinatie draagt bij aan een goede vertaling van wetenschappelijke kennis naar de praktijk. Kwaliteitscriteria van organische materialen om weerbaarheid te verhogen worden gedefinieerd. De resultaten van dit project maken het mogelijk om reststromen beter te benutten en te verwaarden, en dragen bij aan het sluiten van kringlopen. Bovendien kunnen gewassen worden geteeld met een lagere chemische input (gewasbescherming en kunstmeststoffen). Een hogere bodemweerbaarheid biedt ook een alternatief voor chemische grondontsmetting. Toepassing van organische (rest)materialen draagt tevens bij aan een algehele versterking van de bodemkwaliteit (vocht huishouding, mineralen leveren, bodemstructuur) en het verlagen van emissies naar omgeving (minder uitspoeling). Voor deze aspecten wordt samengewerkt met reeds lopende projecten in de PPS Duurzame Bodem en diens opvolger PPS Beter Bodembeheer.

AttachmentSize
PDF icon PPS-jaarrapportage 2017182.13 KB
PDF icon PPS-jaarrapportage 2016153.03 KB