Secondary menu

Kansrijke Eiwitgewassen

06/05/2018 - U.Prins, R. Timmer - LBI, WPR

Er zijn volop marktkansen voor eiwitrijke gewassen. Peulvruchten telen voor veevoer kan op dit moment in Nederland in veel gevallen maar moeilijk uit. Daar waar het lukt, is er sprake van een korte keten met marktwaarde voor de regionale oorsprong van het veevoer (o.a. lupine varken). Naast deze korte ketens lijken de beste kansen op korte termijn te liggen bij de teelt van peulvruchten voor menselijke consumptie. Het huidige opbrengstniveau van de eiwitgewassen beperkt echter een verdere uitbreiding van de teelt in Nederland. Nieuwe rassen en een betere kennis omtrent de teelt en de juiste plaats in de vruchtopvolging, kunnen leiden tot een economisch interessante teelt en een verbreding van het bouwplan.